Als je een eigen restaurant hebt, dan is het erg belangrijk om biologisch afval op de juiste manier te verzamelen en op te slaan. Bij dit afval kun je bijvoorbeeld denken aan ingrediënten die niet nodig zijn, maar ook aan etensresten van de gerechten die klaar zijn gemaakt in de keuken van het restaurant. Biologisch afval moet altijd veilig en afgesloten opgeslagen worden. Ongedierte zoals ratten en muizen willen namelijk maar al te graag wat van het biologisch afval eten.

Vraag een container aan 

Wanneer je een container voor biologisch afval gaat aanvragen, dan is het belangrijk om voor een container te kiezen die alleen geschikt is voor biologisch afval. Deze zijn in veel gevallen net iets beter af te sluiten dan bijvoorbeeld een restafval container. Hierdoor voorkom je dat je last krijgt van ongedierte en dat is erg belangrijk, vooral als je een container voor een restaurant aanvraagt. Een container die alleen bedoeld is voor biologisch afval, heeft vaak een groene kleur, maar dit kan verschillen per partij. 

Biologisch afval kan soms gerecycled worden

Je zult je vast afvragen wat er gebeurt met het verzamelde biologisch afval. Wanneer je voldoende biologisch afval hebt verzameld, wordt dit opgehaald door het verwerkingsbedrijf. Het bedrijf gaat het afval vervolgens zorgvuldig sorteren. Zo worden dierlijke producten zoals vlees, melk en botten van elkaar gescheiden. Plantaardige resten worden verzameld en daar wordt vervolgens compost van gemaakt. De overige producten gaan naar een biomassacentrale waar de resten verbrand worden. Hier wordt dan energie uit opgewekt dat door bedrijven en woningen in Nederland gebruikt kan worden voor warmte en elektriciteit. 

Wanneer worden de containers geleegd?

Als je veel biologisch afval verzamelt, dan is het wel zo fijn dat de containers regelmatig geleegd worden om ongedierte en stankoverlast te voorkomen. Wanneer de containers geleegd worden, is erg lastig te bepalen want dit is afhankelijk van de gekozen partij en de gemaakte afspraken. In veel gevallen worden de containers wekelijks geleegd, en dat is echt nodig als het om biologisch afval gaat. Echter, het kan ook voorkomen dat de gekozen partij ervoor kiest om dagelijks de containers te komen legen. Hier worden in veel gevallen wel extra kosten voor in rekening gebracht.